22 Juli 2024 godine
JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo
Generalna direkcija

Musala br.2, 71000 Sarajevo
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina

KABINET PREDSJEDNIKA UPRAVE

033 251 120  033 652 396
 kabinet@zfbh.ba

Služba za međunarodne poslove

033 477 888  033 652 396
 fikret.mrso@zfbh.ba

Služba za odnose s javnošću

 033 477 313  033 652 396
 info@zfbh.ba   senka.racic@zfbh.ba

Sektor za istraživanje tržišta, prodaju i promociju

033 251 132  033 477 601
 nedim.muftic@zfbh.ba

Unutrašnja kontrola

 033 47 79 09 033 47 79 09
 mirsad.haskovic@zfbh.ba

POSLOVI ŽELJEZNIČKOG OPERATORA

033 251 126  033 610 038

Sektor za teretni i putnički promet

 033 477 591  033 650 075
 namir.mahmutovic@zfbh.ba

Sektor za vuču vozova

 033 251 138  033 477 839
 lejla.hidovic@zfbh.ba

Sektor za održavanje šinskih vozila

 033 477 611  033 477 839
 adnan.kubat@zfbh.ba

POSLOVI ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

033 477 770  033 656 062

Sektor za organizaciju i sugurnost prometa

 033 477 741 033 656 062
kenan.spahovic@zfbh.ba

Sektor za elektrotehničku djelatnost

 033 477 044  033 656 062
 sakib.cavcic@zfbh.ba

Sektor građevinskih poslova

 033 477 766 033 656 062
 edim.jakubovic@zfbh.ba

Sektor za informacijsko-komunikacijske tehnologije

 033 477 753  033 656 062
 adnan.ganic@zfbh.ba

EKONOMSKI POSLOVI

033 251 123  033 652 396

Sektor plana, analize i raspoređivanja prihoda

 033 477 844  033 477 844
milada.musa@zfbh.ba

Sektor za finansijske poslove

 033 251 125  033 217 085
 sabina.haveric@zfbh.ba

Sektor za knjigovodstvo/računovodstvo

 033 477 789  033 217 085
 dina.sokolovic@zfbh.ba

Sektor kontrole prihoda

  033 477 802
 admir.hadzic@zfbh.ba

Sektor za nabavku i prodaju

 033 477 443  033 650 030
 amir.lukovac@zfbh.ba

PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI 

033 251 123  033 652 396

Sektor za imovinsko pravne poslove

 033 477 446; 033 477 599  033 477 598
 aida.abaz@zfbh.ba

Sektor za organizaciono pravne i kadrovske poslove i KIS

 033 477 375  033 477 598
 amar.zubcevic@zfbh.ba

Sektor opštih poslova

 033 207 960  033 652 396
 kenan.salketic@zfbh.ba

POSLOVI RAZVOJA I INVESTICIJA 

033 617 754; 033 477 792  033 617 922

Sektor za investicije

 033 477 790  033 617 922

POSLOVNA PODRUČJA

PP MOSTAR, Trg Ivana Krndelja 1, 88000 Mostar

Direktor prometno poslovnog područja

 036 515 502
036 515 663

Direktor infrastrukture

 036 515 501
036 515 664

PP SARAJEVO, Put života 2, 71000 Sarajevo

Direktor prometno poslovnog područja

  033 477 907; lokal 7822

Direktor infrastrukture

 033 477 908; lokal 7822
033 477 907

PP ZENICA, Stanični trg 1, 72000 Zenica

Direktor prometno poslovnog područja

 032 405 383
032 406 043

Direktor infrastrukture

 032 401 771
032 406 043

PP TUZLA, Bosne Srebrene 51, 75000 Tuzla

Direktor prometno poslovnog područja

 035 281 474
035 282 066

Direktor infrastrukture

 035 282 068
035 228 547

PP BIHAĆ, Bihaćkih branilaca 20, 77000 Bihać

Direktor prometno poslovnog područja

 037 314 142
037 314 205

Direktor infrastrukture

 037 314 142
037 314 205

Telefoni za informacije po staničnim blagajnama